Jdi na obsah Jdi na menu
 


10 Pflanzerhof

Pflanzerhof

(dnes tu není objekt s č.p., před válkou č.p. 31, nejstarší číslo 22 statek, 23, 24, 25 Innhaus)

   Usedlost stála u potoka za hotelem Poustevník směrem na Hojsovku, dnes je na pozemcích jen chata a technické objekty. Usedlosti založili Frischové a pak patříl společně ještě s Tomandlhofem Johannu Böhmovi. Pak usedlost koupil Leonard Oberhofer, který vlastnil na čas i Bartlmichlgütl. Od něho v roce 1679 usedlost odkoupil Michl Pflanzer původem odněkud z Tyrolska.  V roce 1709 je majitelem Georg Pflanzer, v r. 1723 jeho syn Johann Pflanzer, 1783 Johann Georg Pflanzer – ten zemřel velmi mladý a vdova se provdala za Georga Kölnhofera z Frischhofu (1813). Pak zdědil usedlost syn z prvního manželství Josef Pflanzer a ten prodal v r. 1852 statek knížeti Hohenzellern. Odešel do Klatov, kde si otevřel hospodu „U zlaté husy“ (Pflanzerova hospoda), kde se scházeli němečtí Šumavané při návštěvě města.                                          h.jpg  

 

i.jpg

Rok 1959 a současnost (www.kontaminace.cenia.cz, mapy.cz)

   Kníže pronajal usedlost Josefu Zettlovi (1856) a pak ji vykoupil zpět od vrchnosti Jakob Kelnhofer z Frischhofu. Dále tam hospodařil jeho syn Jakob K. (1890), jeho syn Peter K.(od 1921), který byl v r. 1947 s rodinou odsunut do Německa.

 

c.jpg

(z přepisu kroniky M. Ernsta)

   Majitelé usedlosti byli v neustálých sporech s mnoha sousedními dvory o vodní práva, která nekončila ani za První republiky. Utichly až po r. 1945, kdy se už vlastně voda hospodářsky nevyužívala. Před válkou to byl jeden z nejbohatších statků, měli tu v roce 1939 - 22 kusů hovězího dobytka, dva koně,4 ovce, dvě kozy a 20 slepic.

f.jpg g.jpg km.jpg

                        (z alba p. Lotte Guggeis)

 

b.jpg

Zimní pohled na Pflanzerhof (někdy kolem první sv. války?) Zajímavé je, že se lyžovalo prakticky na stejném místě, kde končí dnes nově zbudovaná sjezdovka (ze stránek www.ebay.de) Rovněž je zajímavé, jak vypadala kaple - měla půlkruhový tvar podobně jako např. kaplička u Železné Rudy.

 

a.jpg

                          Stabilní katastr  (archivnimapy.cuzk.cz/) - viz rubrika mapy

 

j.jpg

                              s.jpg