Jdi na obsah Jdi na menu
 


18 Schröderhof

 Schröderhof

(nejstarší číslování -  č.p. 43 statek, 42 Inhäusel, novější číslování není, zbouráno bylo 1892)

  Usedlost vznikla někdy po třicetileté válce a původně patřila k Bartlmichlgütlu. Zmínky o ní jsou až z roku 1729 kdy na toto místo přišel z rychty Stodůlky svobodný sedlák Hans Schröder (Schrötter).

sa.jpg

  Schröderhof rok 1881 (část f. ze stránek sběratele p. Scheuflera)

   V r. 1730 předal dvůr svému synovi Wolfovi S. Ten se oženil s Annou Marií Aschenbrenner (z vedlejšího Bartlmichlgütlu?). Po Jeho smrti se vdova provdala za Ignatze Pscheydta z Hamrů a ten se po její smrti znovu oženil za Evu Oberhoferovou rovněž z Hamrů(1742). V roce 1813 zdědil usedlost jejich syn Johann Pscheidt, který majetek prodal vrchnosti Hohenzollern – Sigmarien (1863), kteří se o něho, jak to bylo tady asi zvykem, příliš nestarali. Bydleli tam přechodně dřevaři.

sb.jpg

                                     Tady stával Schröderhof

  Podle Ernsta byly kolem roku 1870 zdevastované budovy strženy. Nicméně na obrázku foceném těsně po dostavbě železnice - prý focené 1881, i když z dálky - jsou jasně patrné dva objekty, jedna ž nich asi stodola - zázrak, že se vůbec zachoval takový obrázek. Oba dva objekty jsou jasně zaznamenané ještě i v přídělovém plánu zkonfiskovaného majetku po druhé světové válce, z čehož není jasné, zda tam něco ještě stálo, nebo to byla jen stavební parcela. V době kdy byly nabízeny parcely na stavbu chat kolem roku 1970, tam už stavět nic nedovolili. Po druhé světové válce byla na místě statku ještě Boží muka a dnes je přibližně tam (o něco níže) dřevěný turistický přístřešek. V lese kolem místa, kde statek stál, jsou v lese ještě na několika místech hromady kamení, které kdysi asi byly stavbami.

 

sc.jpg

                                  Pozůstatek Schröderhofu 

Dlouho jsem nevěděla, kam zmizela rodina Pscheidt nevím - doba prodeje usedlosti odpovídá době, kdy se lidé rozhodovali pro vystěhovalectví do Jižní Ameriky - viz předci Sandra Pscheidt z Brazílie  - rod Pacheidt z Hamrů (°°°°°°Příloha č. 40: Vystěhovalectví do Jižní Ameriky°°°°°°).

 Rovněž je zajímavé, že v "Jezerních domcích" č.p. 20, co stály pod Černým jezerem, tedy nedaleko Schröderhofu je hlášen v r. 1939 Karl Pscheidt (je zapsán v seznamu mužů povinných vojenskou službou na podzim 1939 a v seznamu padlých ve 2.sv. válce), tak, možná skončili tam.

  Pak jsem ale našla v genealogii paní Patti ze Severní Ameriky větu:

"IGNATZ PSCHEIDT, 05 May 1862, Eisenstrass; b. 17 Oct 1839, Storn 43, Neuern..." Takže je zcela nepochybně jasné, že poslední majitel prodal usedlost vrchnosti a vystěhoval se do Severní Ameriky, kde dnes žijí jeho potomci. Viz (°°°°°°Příloha č. 39 Vystěhovalectví do Severní Ameriky°°°°°)

http://www.frischwinkl.estranky.cz/clanky/39-vystehovalci-do-severni-ameriky/