Jdi na obsah Jdi na menu
 


19 Karlhanzlhof, Karlmühl

                                      Karlhanslhof, Karlmühl

(Dnes chaty,  staré č.p. 33,  před 1886 č.p.31 Karlhanzlhof, 32,33 Innhaus)

   Tato velká usedlost stála nad tratí, kousek od elektrárny, kde je dnes skupinka chat. Statek s pozemky byl oddělen kolem r. 1698 od usedlosti Karlhof, který se rozkládal výše - cestou lesem směrem na Hojsovku a vlastnil ho Christof Prantl. (°°°°°°Příloha č.20 Karlhof, Zelzehof°°°°°°).

 https://brcalnik.estranky.cz/clanky/rozsirene-prilohy-k-historii/20--karlhov-zelzerhof/

    Tehdy tudy vedla stezka od Karlova mlýna nahoru a napojovala se na hlavní silnici před Hojsovkou. Svah nebyl zalesněný. Později postavená železnice tuto cestu přeťala, stejně tak jako pozemky usedlosti. Přestože byl vytvořen pod tratí úzký propustek, byla to velká komplikace v hospodaření i v přechodu trati a stezka ztratila postupně na významu a téměř zanikla.

ka.jpg

Železniční propustek

Usedlost byla v majetku rodiny Brandl (dříve zvaní Prantlové), v r. 1749 ji dostal Hans Brandl, podle něhož se také usedlost druhou částí jména jmenovala. V roce 1760 se stal vlastníkem jeho bratranec Johann Linzmayer. Dále byli majiteli usedlosti vdova Katharina Brandl a její syn Josef Linzmeyer (1799). Pak jeho syn Karl L. (1840), a Karlův syn Karl L.(1872), který byl později starostou Eisenstrassu. Poté předal statek synovi Jakobovi L. (ten měl ženu Annu).

kb.jpg

             Karlhanzlhof kolem r. 1980 (z knihy Slávy Vaneše)

K usedlosti patřil kdysi i Karlův mlýn (Karlmühl, Koldmühl), kde bývala i pila. Dvůr i mlýn s tehdy již zbouranou pilou dostal v roce 1933 Peter L. (a jeho žena Therezie) a byl později nucen prodat mlýn Petzoldově továrně v Hamrech (Gustavshall), protože přišel o vodní práva, která byla po staletí v celém údolí předmětem sporů.

              kc.jpg                        --kd.jpg                            Karlhanzlhof r.1959 a současnost                                                     (www.cuzk.cz,   www.kontaminace.cenia.cz)

    Ke mlýnu vedl krátký náhon, který ležel severně od koryta Úhlavy. Je v terénu patrný dodnes, sice mnohde zasypaný a díky náletovým dřevinám a mokřadům přibírá drobné potůčky, ale i tak trochu vede dodnes vodu horem k chatě. Nelze si ho plést s liniovými výkopy, které jsou trochu výše a někteří je připisují době vznidku padesátých, šedesátých let pro ostrahu hranic.

kd.jpg

Karlmühl 1959 s viditelným náhonem (www.kontaminace.cenia.cz)

   Peter L. hospodařil na horní usedlosti (Karlhanzlhofu) až do odsunu v r.1946 (v roce 1939 je v seznamu plátců daně ze psa 3,-).

 

--kf.jpg

                Stavba nového mostu uv místě bývalého Karmühlu

   Podle vzpomínek paní, která pamatuje objekt Karlova mlýna, měla tato chalupa dlouhé přesahy střechy se závětřími, kam v zimě nepadal sníh a v létě s květinami. Dnes na místě mlýna stojí dvě dvouchaty a je to místo těsně nad koncem elektrárenské přehrady (např. pan Malán).

 

kh.jpg

Zbytky stodoly v místě býv. Karlhanzlhofu

   Podle fotografie z knihy Slávy Vaneše ještě těsně po roce 1980 na místě bývalé usedlosti Karlhanzlhof nad tratí stála velká stará stodola, podobná té, jakou ještě dnes mají na farmě u Fialů. Měla kamenné základy a pilíře, na kterých stála tesařská konstrukce pobitá prkny (zřícenina pilířů stále stojí). Střecha byla sedlová s polovalbami. Vedle stodoly stály ještě dva malé domky (chatky?). Dnes tam stojí čtyři chaty z druhé poloviny 20. stol. a pod nimi je asi původní rybníček, který se tady dělával z požárních důvodů.

 

kk.jpg

                    Rybníček u bývalého Karlhanzlhofu

             km.jpg

                           Chaty na místě Karlhanzlhofu 

   Peter L. měl v r. 1939 na Karlhanzlhofu 14 kusů hovězího dobytka, koně, dvě prasata a 24 slepic, na Karlmühlu měli 3 krávy a 12 slepic...

   Ještě jedna zajímavost - na statku měli tehdy trámy natřené volskou krví. Volská krev, jako odpadní produkt při porážce dobytka byl používán k impregnaci dřeva pro vyšší trvanlivost a požární odolnost. Pro cizí děti, které to neznaly, byl tento fakt hororovou záležitostí.

A ještě první strana převodní smlouvy Karlhanzlhofu na Petera L. (dokument z katastrálního úřadu Klatovy) z r. 1933:

 

ko.jpg

kl.jpg

klm.jpg

WWW.archivnimapy.cuzk.cz