Jdi na obsah Jdi na menu
 


25 Stockgütl

Stockgütl

(dnes zbouráno, pře tím skautská Dakota, staré č.p. 24, 80, před r. 1886 č.p.34,35)

  Usedlost vznikla po roce 1695, kdy majitel Modlhofu Simon Weinfurter koupil od Müllerhanslhofu (Rudolfovna) okolní půdu včetně nějakého starého domku a vystavěl menší statek. V r. 1701 převzal usedlost jeho zeť Georg Höllinger, pak (1735) jeho syn Wolfgang Hellinger (zápisy jmen se mnohdy „vyvíjí“). Tento majitel prodal poměrně velké pozemky na stavbu sklářské huti mistrovi ze Stornu jménem Wenzl Schündler. Vzhledem k faktu, že pozemek na sklárnu musel být někde mezi Stornem, Stockgütlem (Dakotou) a Rudolfovnou je pravděpodobné, že velká sklárna Oberen Stornglashütte stála v místě dnešního nového domu těsně pod tratí. Nasvědčují tomu i staré trasy cest zakreslené v mapách později přeťaté železnicí.

 

stocka.jpg

stock-b.jpg

Stockgütl 1959 a současnost (www.kontaminace.cenia.cz, www.cuzk.cz) - velký listnatý strom v horní části obrázků uprostřed a který dodnes stojí, pamatuje ještě starou usedlost.

V r. 1800 získal statek Johann Hellinger a v roce1870 jeho syn Josef Hellinger.

Josefův syn Josef Hellinger v těžké době konce 19. století statek zadlužil a musel ho prodat. Rodina se odstěhovala do Bavorska. Statek koupil Franz Kelnhofer z Frischhofu pro bratra Jakoba Kelnhofera, jehož potomci tam hospodařili až do odsunu po druhé světové válce.

stockc.jpg

Usedlost na místě kde později vyrostla Dakota - 1881. V pozadí starý Müllerhanzlhof, později zbouraný a na jeho místě vznikla Rudolfovna (část fotografie ze stránek  p. Schleufera)

Na tomto místě bývala kdysi sklářská hospoda a malá filcovna, zpracovávající dobytčí srst na filc k výrobě klobouků a bot. Do statku a filcovny byla náhonem z potoka přivedena voda, což je ještě i na staré fotce vidět. Na konci 19. století byla železničním náspem přerušena do té doby poměrně rušná cesta, kudy jezdil i poštovní dostavník. Cesta vedla od Karlova mlýna nahoru přes Storn na Špičácké sedlo. Bez této cesty statek ani filcovna neprosperovaly. Rodina Kelnhoferů se odstěhovala a zřídila si hospodu u horní hlavní cesty Špičák Hojsova Stráž (viz Frischhof). Na tomto místě bylo též tábořiště Brčálník a dnes je tam jen malá dřevěná chatka. Druhý syn Kelnhoferů koupil hospodu Na Vyhlídce v Hojsově Stráži. Po válce byla celá rodina odsunuta.

V r. 1939 na tomto místě měli 12 krav, 3 ovce 2 prasata a 22slepic. Michl Kelnhofer z tohoto domu je zapsán v témže roce v seznamu mužů povinných vojenskou službou.

Po druhé světové válce byly budovy usedlosti strženy a později na jejich místě postavili skauti montovaný dřevěný objekt zvaný Dakota. Ani tato stavba se do dnešní doby nedochovala. Na loukách kde stála je dnes patrný jen zarostlý kamenný obrys základů s několika betonovými schůdky.

 

stockd.jpg

(www.archivnimapy.cuzk.cz)

(°°°°°Příloha č. 26 : Dakota°°°°°)

https://brcalnik.estranky.cz/clanky/rozsirene-prilohy-k-historii/26-dakota/