Jdi na obsah Jdi na menu
 


28 Buchenschneidergütl (Bachalgütl)

 Buchenschneidergütl

(dnes chata, staré č.p. 25,  před 1886 č.p. 7 a 8)

   V roce 1763 koupil Georg Schröder (pocházející ze Schröderhofu) zchátralou chalupu, která stála na tomto pozemku. Dříve, v době největšího rozmachu skláren tu byl buchar (Pucher) na drcení křemene . Je tedy pravděpodobné, že tu kdysi byl poměrně velký ruch a také kravál. Z Úhlavy byla k provozu  náhonem přivedena voda, nejspíše náhon procházel místy, kde je dnes železniční násep. Statek, který tam Schröder postavil převzal v r. 1804 jeho syn Andreas S., poté v r. 1846 Maxmilián S., a dále jeho syn Christian S.(a jeho žena Anna). Ti prodali usedlost v r. 1882 Jakobu a Monice Bachal (sestra Christiana) za 2200 zlatých.

 

bh.jpg

  Poslední strana kupní smlouvy mezi Christianem Sch. a Jakobem+Monikou Bachal (dokument z katastrálního úřadu). Povšimněte si v horní části, že všichni účastníci smlouvy jsou podepsáni třemi křížky a jméno je dopsáno za tím úředníkem, co smlouvu psal. Jinými slovy - všichni byli v r. 1882 negramotní. U Moniky mě to nepřekvapuje, v té době se nepodporovalo vzdělávání žen, ale že se vůbec neuměli podepsat ani muži - sedláci to je zajímavé.

  Tato usedlost, kde vala také kovárna (hamr) rovněž utrpěla stavbou železnice, kdy byla železničním náspem přerušena frekventovaná cesta, vedoucí odtud ke Stornu a dále na Špičák.

 

bf.jpg

bg.jpg

Rok 1959 a současnost (www.kontaminace.cenia.cz,mapy.cz)

bd.jpg

Dokument z katestrálního úřadu

Pozn. Podle dokumentu získaného na katastrálním úřadě, jestli jsem to dobře rozluštila, byla Monika Bachal rozená Schröder byla dcera Maxmiliána Schödera (Frischwinkel no. 7 Buchenschneidergütl) a Kathariny Gschwendtner. Jakob Bachal, její muž, rozený 1839 byl syn Jakoba Bachal (bytem Unter Eisenstrass 113) a jeho ženy rozené Frisch (Storn no.42 - Schröderhof), babička z matčiny strany z rodu Zettl (Frischwinkl 9 - Franzelwofergütl)

 

be.jpg

Dokument z katastrálního úřadu 

   V roce 1916 se majitelem stal Georg Bachal a jeho žena Marie. Dle dokumentů z katastru (dědictví po zemřelé Marii -1945) měli děti Marii, Georga a Rosálii.Ve válečných letech byl majitelem usedlosti Georg Bachal (podle potvrzení o úhradě poplatku nýrskému finančnímu úřadu, rovněž v knize daně ze psa). Nějaký Georg Bachal (otec, nebo syn?) je na seznamu padlých ve 2. sv. váce. Po válce byli samozřejmě všichni zbylí Bachalové zřejmě odsunuti.

   Na leteckém snímku z roku 1959 na místě usedlosti není vidět už žádný objekt, takže byl nejspíš stržen, nicméně v roce 1939 tam ještě měli 7 krav a 9 slepic a psa...

   Dnes je na jeho místě překrásná romanticky a staře vyhlížející chaloupka bez zavedené elektriky a vody, která však pravděpodobně není původní, ale je asi fantazií prvních poválečných stavitelů romantických chaloupek v přírodě (možná využili nějaké staré základy, či zbytky zdí).

 

bc.jpg

                                      "Perníková chaloupka"

Mohutný kamenný komín, malá okénka, a dřevěnému štít jitří naši fantazii a což teprve „chlívek“ s dřevěnými prkennými dvířky za chaloupkou. Nadarmo jí děti neříkají „perníková chaloupka“.

 

bb.jpg

Chlívek podněcuje fantazii dětí, které si vybavují známou pohádku.