Jdi na obsah Jdi na menu
 


5 Staré mapy

   Když se díváme na mapu, jsou zbytečná všechna slova. Podrobné staré mapy jsou pokladnicí historických informací.

   První mapy tohoto území byly z doby kolem roku 1500 jsou sice moc krásně malované, ale málo podrobné, takže tam najdeme tečkou zakreslené Klatovy, Klenovou, Janovice a pak už jen temný les. Cesty žádné a řeky neoznačené. A ke všemu je Šumava nahoře a Krkonoše dole. Zajímavé jsou přibližně stejně staré mapky zobrazující okolí Železné Rudy.

                             h.jpg

(http://www.mitterfels-online.de/joomla/index.php/heimat-und-geschichte)

    To už lepší je mapa z roku 1720 zvaná Müllerova. Svým výtvarným provedením, a kartografickou přesností byla na svou dobu unikátním dílem. Vytvořil ji Jan Kryštof Müller na zakázku rakouské monarchie. Asi dva roky jezdil na koni po kraji a od oka zaznamenával podrobnosti s nebývalou přesností a množstvím detailů. Bez zeměměřičských přístrojů a soustavy pevných bodů. Je tam nakreslen hraniční horský hřeben, Černé jezero, Černý potok, Úhlava s několika brčálnickými přítoky, místo zvané Storn a Höllwinkl (asi někde pod dnešní farmou ?).

 

1-mullerova-mapa-1720.jpg

2--cca-1776.jpg

Většina map starých i novějších byla vytvořena pro vojenské, nebo hospodářské účely. Podkladem pro pozdější mapy byla Müllerova mapa, která se upřesňovala a doplňovala.

Takovým způsobem vznikly mapy:

Pvní vojenské mapování – josefské (mezi léty 1764 – 1783) – byla věnována pozornost cestám, vodním tokům, hvězdičkou jsou značené mlýny. Přílohou k mapě bylo 19 rukopisných svazků s údaji důležitými pro armádu (stav silnic, hloubka řek, počet obyvatel, koní, zásobovací možnosti obcí).

3--prvni-vojenske-mapovani-1765.jpg

Staré barevné katastrální mapy s usedlostmi a vyznačeným účelem pozemků:

4-stary-katastr-1.jpg

4-stary-katastr-2.jpg 

4-stary-katastr-3.jpg

Vojenské mapování – Františkovo (mezi léty 1836 – 1852) – mapování už předcházela vojenská triangulace a tím vzniklo podstatně přesnější dílo. Zajímavé je, že prý v těchto letech bylo v Čechách, díky intenzivnímu kácení historicky nejmenší plocha lesů. Na mapě Brčálníku je na této mapě zaznamenána železnice (1877), která tam byla domalována dodatečně.

 

5-druhe-vojenske-mapovani-1835---77-1.jpg

5-druhe-vojenske-mapovani-1835---77-2.jpg

5-druhe-vojenske-mapovani-1835---77-3.jpg

5-druhe-vojenske-mapovani-1835---77-4.jpg

5-druhe-vojenske-mapovani-1835---77-5.jpg

Obrázky jsou převzaty z internetových stránek www.oldmaps.cz a z www.archivnimapy.cz

Vojenské mapování – Fantiško – josefské (1877-1880) – vypadá už jako moderní, hraficky velmi povedená mapa.

treti-vojenske-mapovani-kolem-1880.jpg

S rozvojem turistiky vznikaly i mapy turistické, které byly samostatné i jako součást knih a průvodců (Řivnáčův průvodce 1880):

7-rivnacuv-pruvodce-1880.jpg

Nová mapa království českého – kolem roku 1900 – prvně je zde zmíněné české jméno osady Brčálník.

8-nova-mapa-kralovstvi-ceskeho-kolem-1900.jpg

Neméně zajímavá je mapa z roku 1926, kde je zaznamenán údaj "Wudy", neznámo, zda je to upomínka na věštce Seppa Wudyho,nebo odkaz na rod Wudy, který tam opravdu bydlel.

9-kolem-1926.jpg

Z první poloviny 20. století jsou podrobné katastrální mapy - pozemkový katastr, které se mnohdy užívaly ještě nedávno.

10-stary-katastr-prvni-republika-2.jpg

Mapa z období před 2.sv. válkou: 

11-pred-valkou-2.jpg

Mapa z roku 1952 (byly také dělány armádou):

12-mapa-1952.jpg


Mapa z roku 1964

13-mapa-1965-1.jpg

13-mapa-1965-2.jpg

13-mapa-1965-3.jpg

Mapy převzaty dále ze stránek www.kohoutikriz.cz a z archivu ČÚZK

© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© 
Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - 
http://www.geolab.cz
© 
Ministerstvo životního prostředí ČR - 

  http://www.env.cz

u Müllerova mapování je povinnost citovat:
© 
Historický ús
tav AV ČR - http://www.hiu.cas.cz