Jdi na obsah Jdi na menu
 


9 Tomandlhof

                                             Tomandlhof.

(Dnes Poustevník č.p. 30 a vedlejší chalupa č.p.29,  staré do války č.p. 30, před 1886 č.p. 19 statek, čp. 18,20,21 Innhaus)

    Tomandlhof byla usedlost ze které dodnes zbyla přestavěná budova hotelu Pustevník a vedlejší chalupa. Před třicetiletou válkou vlastnili usedlost na tomto místě Frischové tak, jako prakticky všechno, co bylo tehdy na tomto břehu Úhlavy. Vzhledem k tomu, že Frischové byli během této války na čas pryč, asi o tento kus majetku přišli. V roce 1654 je majitelem této usedlosti i vedlejší usedlosti Johann Böhm.

 

img_3083.jpg

 

   Z důvodu sňatku byl majetek rozdělen a vznikly dvory Tomandlhof a Pflanzerhof. Později byl od Pflanzerhofu oddělen díl, ze kterého vznikl Modlhof. Protože to původně byl jeden majetek, tak i jednotlivé nově oddělené usedlosti ležely blízko sebe. Přesto ale potřebovaly podle dávného zvyku dostatečně velké pastviny nad domem, proto si je majitelé rovnoměrně rozdělili. Aby byly co největší, vznikl typický vějířovitý tvar, oddělený dnes zarostlými kamennými valy. Tím pádem má už od historických dob údolí, při pohledu z dálky ten typický zajímavý tvar květu.
   Nevím od čeho je odvozen název této usedlosti, ani zda je nějaká souvislost tohoto názvu  s Tomandlovým křížem, který je vlesích vysoko nad udedlostmi.  

                sumava-019.jpg

(z přepisu kroniky M.Ernsta)

   V r. 1692 je majitelem Tomandlhofu Veith Aschenbrenner, který majetek směnil s Michlem Rohrbacherem z Hamrů. Rohrbacher za usedlost musel ještě dost doplatit, protože dostal větší usedlost, ale prý se mu v okolí smáli, že šel „ze slunečné stráně do sněhové díry“. Další majitelé byli - syn Hans Georg R. a jeho syn Josef Georg R.(1773), dalším majitelem Josefův syn - Josef R. (1807). Ten majetek v roce 1849 převedl na syny Karla R.(1849) a Josefa Rohrbachera. Josef se přiženil do Hamrů a bratr ho ze statku vyplatil.

                  1.jpg

                                             (kontaminace.cenia.cz)

              untitled-1.jpg 

                                                            (mapy.cz)

   Snad „náhodná“ spojitost: Kolem roku 1875 naverboval jakýsi Josef Rohrbacher z Hamrů pro Hanzovní společnost množství místních lidí k vystěhovalectví do Brazílie a dostal tam za to výdělkem obrovský díl půdy, větší než ti ostatní. Později ho osadníci chtěli skoro lynčovat, protože je místo do slibovaného ráje odvezl do bažin plných hadů, hmyzu a divokých šelem…

               img_0513n.jpg

                                            (z alba p. Lotte Guggeis)

                  img_0522.jpg

                                          (z alba p. Lotte Guggeis)

(°°°°°Příloha č. 40 : Vystěhovalectví do Jižní Ameriky°°°°°)

http://www.frischwinkl.estranky.cz/clanky/40-vystehovalci-do-jizni-ameriky/

   Zpět k této usedlosti – po Karlu Rorbacherovi zdědil usedlost syn Karl R. (1876). Konec 19. století doba byla těžká a Karl statek zadlužil a musel prodat. V roce 1900 kupuje usedlost Petr Zelzerpotomek svobodných sedláků s vlastním erbem ze Zelzerhofu, pak vlastní usedlost jeho syn Josef Zelzer, který tu hospodařil ko konce 2.sv. války. Autentické vyprávění Josef Zelzera o jeho útěku do německa s ženou Rosamunde a dětmi - viz (°°°°Příloha č. 48 Hranice a okolí Brčálníku 1945-1965°°°°°°)   http://www.frischwinkl.estranky.cz/clanky/48-hranice-a-okoli-brcalniku-1945-1965/           

                                                        Za První republiky sestávala usedlost ze tří budov, z nichž dvě (přestavěné) stojí dodnes a to jako hotel Poustevník a jako chalupa naproti přes silnici. Třetí objekt stál vedle Poustevníka směrem k Frischhofu. Před válkou tady byl jeden z nejbohatších statků - měli tu dva koně, 28 kusů hovězího dobytka, 7 ovcí, 6 prasat, dvě kozy a 50 slepic.

img_2018a.jpg

             Z knihy Slávy Vaneše "V ráji šumavském" ( po r. 1981)

  Nad chalupami na pozemcích bývalé usedlosti byl později postaven velký hotel Svazu družstevních rolníků. Později dostal jméno Fanda. Dnes je spolu s dalšími objekty Horského areálu Brčálník v rozsáhlé rekonstrukci.

z.jpg

(www.archivnimapy.cz)

Další informace:

(°°°°°°Příloha č.53: Hotel Fanda, Jana, Poustevník°°°°°°)

 http://www.frischwinkl.estranky.cz/clanky/53-hotely-na-brcalniku---fanda--jana--poustevnik/